เหม่ยเซียน
เพราะความรัก คือ สิ่งสวยงาม... นางจึงต้องโทษ เพราะ ความรัก... เสียงพิณอันไพเราะระรื่นหูดึงนางฟ้าน้อยผู้ไม่ประสีประสาเรื่องความรักมาพบเขา ‘พ...