อัณณ์วรา
...เขาสอดชายเสื้อกล้ามทับในกางเกง ผ้าสีขาวจึงตึงแนบไปกับลำตัว หล่อนมั่นใจว่าหน้าท้องเป็นลอนไม่ใช่พุงห่วงยาง เคยได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากพนักงานฟิ...