พยางค์วลี
“ได้โปรด...อ่านฉัน จดจำฉัน ทำให้ฉันเป็นคนสำคัญของคุณ” ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ดึงดูดใจและทำให้เขาหลงเสน่ห์ได้มากไปกว่าหล่อนอีกแล้ว “ลิต...