สมิงสาว
“ฮัดเช้ย!” อาการ “จมูกอักเสบน้ำผึ้งพระจันทร์” เป็นอาการคัดจมูกในระหว่างคิดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ ถ้าหากไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่มี...