พยางค์วลี
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ถ้าใครไปเยือนออสเตรเลียอาจตกหลุมรักเข้าโดยไม่รู้สึกตัว เมื่อเห็นจาคาแรนดาบานสะพรั่งไปทั่วเมือง นิโคไลเป็นนายแบบ ...