CHANA
เขาจ้องมองอีกคนเต็มตา รอยยิ้มหวานทาบบนใบหน้าคมก่อนจะผละตัวออกปล่อยอีกคนให้เป็นอิสระ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร จิตใต้สำนึกบอกเขาว่า เธอไม่ควรจะมาตายที่นี่...