CHANA
จีโอหยุดกึกเล็กน้อย ก่อนจะตัดสินใจกล่าวต่อ “---พี่เป็นเพื่อนสนิทของเขา พี่ช่วยพาแม็กซ์ไปหาเกียร์ได้” เด็กชายพยักหน้ารับ “...