ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
หนังสือ “หักเหลียมความเครียด” เป็นหนังสือสำหรับทุกคนในยุค ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนปรับตัวไม่ได้ ปรับได้ยาก ปรับต...