Huneybunch
“เสวี่ยฮวา เจ้าจะไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันตาย ทุกคราที่เข้าสู่ฤดูเหมันต์ ทุกคราที่หิมะตกในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเจ้าจะเจ็บปวดอยู่มิสู้ตา...