Season Cloud
ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนผิด ตรินและอีธานจึงมุ่งหน้าสู่ชิซึโอกะประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอหยิบยืมพลังของ ‘ทสึกิมิ’ ไมก้าระดับสูงของกลุ่...