กัลฐิดา
"หลังได้บรรจุเป็นพนักงานของร้าน เจย์ต้องลงแข่งขันในไลต์ก็อดเฟสติวัล ตามธรรมเนียมผู้เริ่มต้นฝึกฝนในศาสตร์กัลดราบก และรางวัลใหญ่ของการแข่งครั้ง...