กัลฐิดา
หากจะหาคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม สมคำนิยามว่า ‘พ่อพระ’ คงไม่มีใครเหมาะกับคำนี้มากไปกว่าชายหนุ่มที่ชื่อ บาเรีย มิชชาร์พ อีกแล้ว ทุกคนต่า...