กัลฐิดา
เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่นานกว่า 666 วัน เจย์ต้องไขปริศนาการบ้านชิ้นสุดท้ายที่ “เจย์คนก่อน” ทิ้งเอาไว้ให้ พร้อมกับเข้าร่วมไลต์ก็อดเฟสติวัลที่ค...