กัลฐิดา
ของที่ต้องคืน ผู้วิเศษแห่งผืนป่า และเจตจำนงแห่งสก็อต ชีวิตที่สงบสุขของเจย์ดำเนินไปได้ไม่เท่าไร ความวุ่นวายก็มาหาเขาเหมือนเงาตามตัว เมื่อผู้พิเศษแห่...