เจ้าปลาน้อย
ฉันคือเกนหลง ผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมทั้งหน้าตา ฐานะ และสมองอันปราดเปรื่อง ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สำหรับฉันจะต้องดีที่สุด โดยเฉพาะ 'แฟน' แต่ว่าท...