เจ้าปลาน้อย
ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องเวรกรรมหรือกรรมตามสนองเลยในชีวิต แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าผลแห่งการกระทำที่ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีของฉันกำลังทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบา...