นกน้อย ไนติงเกล
จะเป็นเช่นไรหากเจ้าหญิงแห่งอัลเดอรานถูกลักพาตัวโดยมังกร เพื่อจุดประสงค์ของการสืบเผ่าพันธุ์ ......................................... เจ้าหญิงแห่งอัล...