ปาลีสิตางค์
โปรย…. เสน่หาหนี้สวาท ใบหม่อนยอมทำทุกอย่างเพื่อชดใช้หนี้แทนพ่อ แม้แต่ร่างกายและหัวใจก็ยอมยกให้เขา “ฉันรับผิดชอบเธอด้วยกา...