ดารารินทร์
มัลลิกาก้าวเข้ามาในชีวิตของ เจตน์ พิพัฒน์ อย่างคนไร้ศักดิ์ศรี เขาจึงย่ำยีอย่างใจร้ายใจดำทุกวินาที... ที่เรือนกายเปลือยเปล่าร้อนผ่าวของเราแนบชิดสนิ...