MoMiMarChi
หลงจิวเมิ่ง...เด็กหนุ่มผู้พบชะตาชีวิตผกผันจากที่ควรจะอยู่บนเส้นทางผู้ฝึกยุทธ์สำนักมาตราฐาน ต้องกลายเป็นมิจฉาชีพเพื่อรักษาตัวรอดในโลกแห่งผู้ฝึกตนที่ผู้...