พิชามญชุ์ (พิจักขณา)
“ผู้หญิงอะไรวะ มือด้านฉิบหาย” ไล้ปลายลิ้นสากโลมเลียยอดอกสีชมพูปลั่งอยู่เพียงครู่ มือน้อยๆของช่ออัญชันก็ผลักใบหน้าเขาออกห่างคล้ายคนรำคาญทั...