พิชามญชุ์ (พิจักขณา)
“พิ้งค์ จะไปไหน” “ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ” “เราอยู่ด้วยกันทุกวัน ยังไงก็ต้องเห็น ทำไมเราไม่หันหน้ามา...” ฟร...