นวตา
"มาช่วยฉันสวมถุงยางหน่อย" เพราะฐานะอันข้นแค้น ทำให้ 'วิวาห์' วิศวกรสาวสุดห้าว จำเป็นต้องสลัดความหยิ่งทะนงทิ้ง เธอต้องงัดมารยาร้อย...