นวตา
เพราะการเดินทางของเรา คือการเดินทางของความรักและชีวิต. .............. ‘นมิดา’ พนักงานสาวสวยประจำสถานีรถไฟฟ้า ทุกๆ วันเธอจะพบกับชายหนุ่ม...