นวตา
ลิขิตรักฉบับสวรรค์ Special เป็นตอนพิเศษจำนวน 5 ตอน แยกออกมาจากเนื้อหาหลัก (ลิขิตรักฉบับสวรรค์ เล่ม 1+2) **คำเตือน** เนื้อหามีความสปอยล์เนื้อหาหลักมาก...