นวตา
ลิขิติรักฉบับสวรรค์ ฉบับรวมสมบูรณ์ เซ็ตนี้ประกอบไปด้วย 1. ลิขิตรักฉบับสวรรค์ เล่ม 1 2. ลิขิตรักฉบับสวรรค์ เล่ม 2 (จบ) 3. ลิขิตรักฉบับสวรรค์ Special...