นวตา
"อันน์ ผมไม่มีที่จะกลับไปหรอกนะ ดังนั้นขอร้องล่ะ ให้ผมอยู่ด้วยนะครับ คุณจะให้ผมทำอะไร ผมจะทำให้คุณทุกอย่าง" จู่ๆ ก็มีหนุ่มสาย ฝ. ซิกแพคแน...