MamaMuay
การเจอกันของเราน่ะเหรอ... เจอกันครั้งแรกเขาไปซื้อถุงยาง เจอกันครั้งที่สองเขาเอาถุงยางไปใช้กับผู้หญิง เหอะ! ประทับใจดีไหมล่ะ!!! หมอปั้นนน!!! หมอปั้น...