อริมา
การบังเอิญเจอใครสักคนเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็พานพบ แต่เริ่มจะไม่ปกติกับ ‘อธิช’ เมื่อเขาบังเอิญเจอผู้หญิงคนเดิมสามครั้งติด เขาจะไม่มีท...