ลินมิรา
สองผัวเมียต้องยอมรับการหมั้นหมาย โดยมีเงื่อนไขอยู่สองข้อ หนึ่งคือหากโตขึ้นชุติมาและชนาธิปไม่ได้รักกันก็จะขอถอนหมั้น สองหากชนาธิปทำอะไรที่สังคมเห็นว่าข...