โกโก้สีชมพู
ฉันเป็นคน 'ปกติ' ในบ้านเช่าที่เต็มไปด้วยคนไม่ปกติ เพราะคนเหล่านั้นสามารถ 'ล้อเล่น' กับ 'เวลา' ได้ บางคน 'เห็นอด...