ปากกาจดฝัน
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสวรรค์เมตตาหรือคำสาปกันแน่ที่ทำให้นางมองเห็นกลุ่มควันสีดำลอยอยู่รอบๆ กายของผู้ที่กำลังจะมีภัยถึงชีวิต แต่ถึงอย่างไรก็ตามความสามารถนี...