Airin_and
อีกฝ่ายบอกกับเขาว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ตอนแรก 'เป็นเอก' ก็คิดว่ามันงี่เง่าไร้สาระอยู่หรอกนะ ถ้าไม่ใช่เพราะ 'เคีย' สามารถควบคุม...