ธีมาศ
ไอรดา(ไอด้า)เคยแต่งงานกับปรมะเพราะความจำเป็นของเขา แต่เป็นความเต็มใจของเธอ นั่นเพราะเธอแอบชอบเขามานานแล้ว แต่วันนั้น ปรมะไม่เคยมองเธอเป็นมากกว่าน้อ...