ธีมาศ
ไร้ยศถาบรรดาศักดิ์...แต่ล้ำค่ายิ่งชีวิตของสามี... ................................................... องค์หญิงเถี่ยหลันเหยา เชื้อพระวงศ์...