สินิทธา
“หนึ่งแสนบาท” “ใช่ มันเป็นของเธอ” เขาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งผิดจากที่เคย มันราบเรียบและเย็นเยียบแปลกๆ สุพิชฌาย์ยังไม่กล้ารับเพราะ...