สิรินรชา นาถธีรธาดา
‘…คุณน่ะเป็นผี เป็นผีตัวเป็นๆ เลยล่ะ ผีตีนเป็ดต้นที่สิบเจ็ดนี่ไง’ “ผีที่ไหนจะหล่อขนาดนี้” เขาว่าอย่างขำๆ เมื่อคิดถึงสี...