เมฆาราตรี
มัญชูษาสีชาดพิลาสลักษณ์ เสียงซวินร้อยรัดเสน่หา เมื่อเทพธิดาแห่งสายหมอก ถูกส่งไปรับใช้เจ้านายใหม่ในแดนปรภพ นางได้ค้นพบว่าในดินแดนซึ่งเงียบเหงา หม่...