เริ่มอรุณ
เพราะความเมาเป็นเหตุ จึงทำให้ปาจรีย์กับวรากรมีสัมพันธ์ชั่วคราวเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ ทว่า...ความไม่ตั้งใจครั้งนั้น ได้ก่อเกิดผลิตผลของทั้งคู่ขึ้นอย่...