เริ่มอรุณ
เมื่อร้านอาหารของคุณยายถูกขายให้กับ "พฤกษ์ ศิขเรข ณ อยุธยา" ไฮโซหนุ่มที่เป็นถึงราชนิกุล แก้วจงกลจึงไปขอซื้อคืนจากเขา แต่กลับถูกปฏิเสธเพราะเ...