เริ่มอรุณ
อุรณาถูกเ'ขา' ช่วยไว้จากอุบัติเหตุยางแตก และอีกหลายๆครั้ง แต่เขาคือคนเดียวกับที่เป็นมือที่สามที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างพี่สาวของเธอกับคนรัก ...