รักษมา
เพราะต้องการหนีจากนายเก่าที่จ้องเอาชีวิต "คีรินทร์" จึง รับข้อเสนอแต่งงานกับ "เอวาลีน เคอร์ซาคอฟ" เธอสูญเสียการมองเห็นไปจากอุบัติ...