เริ่มอรุณ
เขาว่ารักในวัยเรียนก็เหมือนการจุดเทียนกลางสายฝน ทำอย่างไรเทียนก็ไม่มีวันติด เหมือนกับชีวิตของ "ไอศูรย์" ที่แอบรักเพื่อนร่วมชั้นอย่าง ...