เริ่มอรุณ
หทัยกานต์อยากชดใช้ความผิดแทนผู้เป็นพ่อให้กับเหล่าเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เธอจึงเดินทางมาที่หมู่บ้านสะลอ เป็นครูอาสาสมัครที่นี่ ทำให้ได้พบกับหัวหน้าฐานปฏิ...