รักษมา
ตีรณากับภูบดีเคยคบหากันเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แต่คบกันได้ไม่นานก็มีอันต้องเลิกรา หลายปีผ่านไป ตีรณาเป็นครูอนุบาล ส่วนภูบดีเป็นนักแสดงหนุ่มมีชื่อ...