รักษมา
เหล่าบรรดาราชนิกุลทั้งหลายในวงศ์สังคมไทย หม่อมราชวงศ์มณีจันทร์ มิได้นับว่าสูงศักดิ์ที่สุด งดงามเพียบพร้อมที่สุด แต่กระนั้นเธอก็ยังถูกเลือกให้เป็นคู่หม...