รักษมา
ชีวิตของวราลีก็เหมือนกับคลื่นในทะเล มีวันที่สดใสและมีวันที่หม่นหมอง เธอได้พบชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนเองว่าแท้จริงแล้วเธอคือ หม่อมหลวงวราลี สุรเกีย...