รักษมา
คุณหญิงดวงเดือนเป็นกังวลว่าบุตรชายจักมิได้ออกเรือน ไร้คนดูแล จึงได้เรียกใช้ ยายผ่อง มาเป็นแม่สื่อชักคู่ให้แก่บุตรชาย แต่ หลวงอภัยวงศ์วิริยะ คือผู้ใ...