ซือเซียน
มื่อบิดาผู้รักและหวงแหนบุตรสาวยิ่งชีพ รู้ตัวว่าตนคงอยู่ได้อีกไม่นาน จะเป็นห่วงก็เพียงแต่บุตรสาวที่แสนน่ารักที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย วันหน...