ซือเซียน
ค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่บิดาออกไปล่าสัตว์ หลงอู๋ซิวก็ได้หิ้วบุรุษรูปงามที่บาดเจ็บสาหัสกลับมาด้วย "นี่คือ...สามีของเจ้า พ่อหามาให้แล้วนะล...